Zebranie Rodziców

W niedzielę 11 grudnia o godz. 18.00
na ul. Wodnika 57
odbędzie się zebranie rodziców
w związku z reorganizacją szkół.

Zapraszamy wszystkich!

Apel do Rodziców w związku z reorganizacją szkół

Szanowni Rodzice Uczniów XXIV Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Banach!

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły zwraca się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc w obliczu reformy  oświaty, która w znaczącym stopniu dotknie nasze szkoły zarówno gimnazjum, jak też liceum.

Otrzymaliśmy projekt reorganizacji. Wynika z niego, że nasze osowskie gimnazjum będzie wygaszane, a liceum planuje się przenieść do innej lokalizacji w Gdańsku tj. na ul. Zgody II  na Przymorzu do wygaszanego Gimnazjum nr 20. Od nowego roku szkolnego powstanie w naszym budynku nowa, 8-etniaszkoła podstawowa z klasami „0”.

Zajęcia warsztatowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

1 grudnia uczniowie grupy chemicznej z klas drugichuczestniczyli w kolejnych zajęciach warsztatowych w ZakładzieDydaktyki Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.Zajęcia prowadziła Pani dr Małgorzata Czaja.
Nasi licealiści w dwuosobowych grupach przeprowadzali doświadczenia
potwierdzające właściwości wybranych pierwiastków chemicznych.
Każda grupa mogła korzystać z rady i pomocy studentów ,którzy
przez cały czas byli obecni przy stołach laboratoryjnych.
 
Dziękujemy za interesujące spotkanie,
które wynagrodziło nam trudy podróży.

Chemicy z XXIV LO

Wywiadówki.

8 grudnia o czwartek o godz. 1800 odbędą  się wywiadówki.

Informacje dla LICEUM:

Z uwagi na egzaminy próbne w gimnazjum w dniach 6,7,8 grudnia obowiązuje zmieniony plan zajęć w liceum.

Codziennie od 800 do 1235

OBIADY W DNIACH 6,7,8 grudnia codziennie od 11:30 do 12:30.

Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

30 listopada fakultet biologiczny z klas pierwszych uczestniczył w zajęciach praktycznych na Wydziale Biologii. Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy.
Tematem zajęć pierwszej grupy były Praktyczne uwagi na temat warunkowania -
Lepiej nagradzać, czy jednak karać? Prowadzący - mgr Kacper Ptaszek
z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka pokazał jak przeprowadzać doświadczenia na szczurach.Druga grupa, dzięki mgr Agnieszce Kaczmarczyk z katedry Genetyki poznała z bliskapracę w laboratorium. Na zajęciach Bliskie spotkania z cząsteczką życia uczniowieizolowali DNA z truskawek.
Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2016".

E-dziennik (GPE)
informacje

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

Wydarzy się w XXIV LO

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"