Dokumenty szkolne

DOKUMENTY 2020/2021

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W GDAŃSKU.pdf

 

2019/2020:

- Statut Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Banacha - TUTAJ

- Statut XXIV Liceum Ogólnokształcącego  - TUTAJ

 

 

Statut szkoły

Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dn. 30 listopada 2017 r.

Powinności ucznia XXIV LO - TUTAJ  (dokument pdf)

Dokumenty:

  • kalendarz imprez i uroczystości XXIV LO - TUTAJ
  • Program profilaktyczno-wychowawczy XXIV Liceum Ogolnokształcącego - TUTAJ

Przedmiotowy system oceniania:

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2017/2018 - (dokument pdf) TUTAJ

Program profilaktyczno-wychowawczy XXIV Liceum Ogólnokształcącego rok szkolny 2017/2018 - (dokument pdf) TUTAJ

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 - TUTAJ (pdf)

Wycieczki szkolne

 

  •  
Informacje

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

 

E-dziennik (GPE)
 

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Szkoła Podstawowa Nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne