Boisko Orlik

Zgoda rodzica na udział dziecka w dodatkowych zajęciach sportowych organizowanych na boiskach zewnętrznych ZSO Nr 2 w Gdańsku

Oświadczenie_rodzic_sport_covid.docx

 

KOMUNIKAT DYREKTORA z dnia 22 maja 2020 r. DOTYCZĄCY OTWARCIA ORLIKA

Dyrektor ZSO nr 2 w Gdańsku otwiera boisko Orlik na ternie szkoły od 25 maja 2020 r. w godzinach od 17.00 – 22.00. W godzinach od 7.00-17.00 odbywają się zajęcia opiekuńcze dla uczniów szkoły w związku z powyższym oraz z wytycznymi GIS, MZ,MEN osoby postronne nie mogą przebywać na terenie szkoły.

Osoba wynajmująca boisko Orlik zobowiązana jest do przesłania skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia dotyczącego zasad korzystania z Orlika na adres sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl.

 

Do pobrania:  Oświadczenie wynajmującego boisko orlik.pdf

Pozostałe boiska i plac zabaw na terenie ZSO nr 2 będą udostępnione od 01.06.2020r. w dni powszednie od 17:00-22.00 a w weekendy od 9.00-22.00.
Korzystający muszą stosować się do wytycznych GIS i Ministra Zdrowia.

 

Wszystkie orliki i boiska przyszkolne, jako integralna część infrastruktury szkolnej, pozostają zamknięte do 24 maja.

 

Poniżej harmonogram zajęć/rezerwacji na boisku Orlik na miesiąc:

PLIKI DO POBRANIA

 

Zarządzenie dotyczące odpłatności za boiska - TUTAJ

  • Druk rezerwacji - podpisany druk rezerwacji należy złożyć w sekretariacie w godzinach urzędowania lub w dyżurce szkoły poza godzinami urzędowania sekretariatu lub przesłać drogą mailową na adres szkoły (sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl).

DRUK REZERWACJI DO POBRANIA - TUTAJ (doc)

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"