Spotkanie z Panem Profesorem Markiem Kwiatkowskim

Dnia 29 marca 2012 r. odbył się w naszej szkole wykład Prodziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdanskiego , Pana Profesora Marka Kwiatkowskiego, dotyczący roli chemii w życiu człowieka.

Substancją, wokół której koncentrowały się wszystkie wątki była woda. Z tym niezwykłym związkiem chemicznym "przemierzaliśmy" zarówno lodowce jak i piaski pustyni, traktując przyjaźnie nawet hybrydyzacje i wiązania wodorowe.

Pan Profesor w interesujący sposób połączył chemię z geografią, biologią, historią i ... filmem. Słuchaliśmy z wielkim zaintersowaniem różnych ciekawostek.

Uczniowie XXIV LO

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"