Wydarzy się ...

 

 

 

Wydarzy maju i czerwcu  w ZSO Nr 2 w Gdańsku

 

maj 

 • do 21 maja  - wystawienie ocen proponowanych w ZSO Nr 2.
 • 23.05. – 30.05. – Wizyta uczniów z Holandii w ramach wymiany międzynarodowej;
 • 24.05. – WYWIADÓWKI W ZSONR 2: godz. 19:00 –LO;
  Nauczyciele przedmiotów dyżurują w godzinach 18:30-20:00.
 • 25.05. – 30.05. – Wyjazd uczniów do Poczdamu w ramach wymiany międzynarodowej;
 • 25.05. godz. 17:30- 20:30 – DYSKOTEKA SZKOLNA
 • 30.05. – DZIEŃ SPORTU I SZKOLNYCH TALENTÓW. Tego dnia zmieniony plan zajęć 9:00- 13:30.

 

czerwiec

 • 1.06. – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ W ZSO Nr 2
 • 4,5 czerwca  - Dodatkowy termin egzaminu maturalnego.
 • do 6 czerwca  - Wystawienie ocen końcowych w ZSO Nr 2;
 • 6.06. - 8.06. – TYDZIEŃ WYCIECZKOWY;
 • 12.06. – Przedstawienie Szkolnego Teatru Międzypokoleniowego
 • 13.06. 3 i 4 lekcja – Przedstawienie w języku angielskim;
 • 13.06. godz. 7:00 – KLASYFIKACYJNA RADA PEDAGOGICZNA W LO;
 • 18.06. godz. 17:00 – FESTIWAL PIOSENKI EUROPEJSKIEJ;
 • 22.06. – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018:
  godz. 8:00 – LO; 
  godz. 9:00 – Uroczysta Msza Św. W Kościele p.w. Św. Polikarpa na zakończenie roku szkolnego
 • 25.06. godz. 12:00 – PODSUMOWUJĄCA RADA PEDAGOGICZNA ZSO NR 2;
 • 3 lipca godz. 9:00 – Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego. Wręczenie Świadectw Dojrzałości.

 

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2016".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"