Dni wolne od zajęć dydaktycznych

WAŻNE DATY:

I semestr do 31 grudnia

Zakończenie roku klas maturalnych: 24 kwietnia

Zakończenie zajęć: 26 czerwca

 

EGZAMINY:

ósmoklasisty: 21, 22, 23 kwietnia

maturalny: 4 – 22 maja

 

Przerwy świąteczne:

zimowa: 23 – 31 grudnia

wiosenna: 9 – 14 kwietnia

 

Ferie zimowe : 13 – 26 stycznia

STUDNIÓWKA : 31 stycznia

BAL ÓSMOKLASISTY : 19 czerwca

DNI WYCIECZKOWE : 
21,22,23 IV

 


DNI WOLNE

31 X

2-3 I

12 VI

3 dni egz. ósmoklasisty

21,22,23 IV

23 VI

 

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"