Współpraca z Uczelniami Wyższymi

rok szkolny 2017/2018

XXIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku rozpoczęło współpracę z Uniwersytetem Gdańskim w ramach programu „Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UG”. Porozumienie zostało podpisane przez Panią Dyrektor Marzenę Majerowską oraz Prodziekana ds. studenckich i nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Profesora Oktawiana Nawrota.  

Program zakłada poszerzenie wiedzy w tematach:

·           Prawo i jego gałęzie,  źródła prawa i ich struktura, budowa aktów prawnych, Konstytucja RP jako podstawowe źródło prawa

·           Publiczne prawo międzynarodowe, funkcjonowanie organizacji międzynarodowych

·           Ochrona praw obywatelskich i praw człowieka

·           System sądownictwa w Polsce, procesy karne i cywilne

·           Elementy kryminologii

·           Ewolucja ustroju Polski

·           Integracja w powojennej Europie, powstanie i rozwój Unii Europejskiej, instytucje UE

·           Polityka zagraniczna i jej cele, rola dyplomacji, protokół dyplomatyczny

·           Sztuka prowadzenia dyskusji, form prezentacji, warunków skutecznego przekazu

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie rozwijali kompetencje z zakres autoprezentacji, prowadzenia merytorycznej dyskusji oraz krytycznego analizowania dostępnych źródeł informacji. Mamy nadzieję, że współpraca z UG pozwoli poszerzyć horyzonty i przygotować zainteresowanych licealistów do podjęcia studiów na Wydziale Prawa i Administracji.

 

Michał Brodecki

 

Uniwersytet Gdański Wydział Chemii - informacje ze strony uczelni.

rok 2014/2015

rok 2013/2014

w zakresie biologii

w zakresie chemii

w zakresie fizyki

20.III.2015

W miniony piątek grupa biologiczno – chemiczna klasy 2A uczestniczyła w zajęciach wykładowych i warsztatowych na Wydziale Biologii UG. Zajęcia te odbywały się w ramach Dni Mózgu. Wysłuchaliśmy wykładów – Rytmy naszego życia, Pamięć – zwierciadło umysłu? oraz Neurobiologia samobójstwa. Na warsztatach dowiedzieliśmy się, które części  mózgu determinują naszą osobowość. Mogliśmy jeszcze poznać tajemnice mózgu na warsztatach ogólnodostępnych, np. ile trwa odruch, widzieć dotykiem, neuron pod  mikroskopem, plamka ślepa i wiele innych.

21.XI.2014  na Wydziale Biologii UG odbyła się minisesja naukowa. Uczestniczyli w niej uczniowie grup biologicznych klasy 2a i 3a, kórzy mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów. Pierwszy dwugodzinny wykład wygłosiła dr hab. Iwona Mruk z Katedry Mikrobiologii - " Molekularnakserokopiarka czyli rzecz o reakcji łańcuchowej polimerazy DNA (PCR -ang. Polymerase Chain Reaction)". Po krótkiej przerwie odbył się drugi godzinny wykład prof. UG, dr hab. Mariana Sęktasa, również z Katedry Mikrobiologii na temat"Zmysłowych bakterii".

 15.01.2015 uczniowie grup chemicznych naszego liceum
uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych na Wydziale
Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
Tematyka zajęć dotyczyła właściwości manganu i chromu.
Przeprowadzaliśmy doświadczenia sprawdzając jak zmieniają się
stopnie utlenienia tych pierwiastków w zależności od środowiska ,
w jakim wykonywano reakcje.
Jak zwykle wszystkie informacje zapisywaliśmy w kartach pracy.
Obserwowaliśmy również pokaz dotyczący zachowania  miedzi
w roztworach kwasów : siarkowego (VI) i azotowego(V) o różnych
stężeniach.
Zajęcia utrwaliły w nas umiejętność przeprowadzania doświadczeń
 i usystematyzowały wcześniej zdobytą wiedzę.
Dziękujemy Pani dr Małgorzacie Czaja za przygotowanie ciekawych
doświadczeń ,a studentkom Wydziału Chemii , za pomoc w ich przeprowadzaniu.

20.XI.2014  na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego odbył się wykład prowadzony przez Prof. UG, dr hab. Ryszarda Drozdowskiego pt. : „Fale elektromagnetyczne w otoczeniu”,
który został wygłoszony w ramach cyklu
Spotkań z fizyką.
W wykładzie uczestniczyli uczniowie grupy fizycznej z klas I A LO i II A LO.

W programie wykładu zostały omówione następujące zagadnienia:
- Krótka historia odkrycia fal elektromagnetycznych ;
- Charakterystyka fal elektromagnetycznych we Wszechświecie oraz
źródła ich pochodzenia;
- Własności fal elektromagnetycznych zobrazowane doświadczeniami ze światłem  ;
- Wykorzystanie własności fal elektromagnetycznych w celach poznawczych.
  

 

5.XI.2014 grupy biologiczne klas 1a i 3a uczestniczyły w zajęciach warsztatowych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego na temat „Nauki biomedyczne a etyka – moralne konsekwencje rewolucji terapeutycznej”. Prowadząca p. Anna Kot na początku przybliżyła uczniom zagadnienia związane z bioetyką a następnie uczniowie wzięli udział w grze dydaktycznej na temat wprowadzania nowych leków na rynek. Zajęcia odbywały się w ramach programu realizowanego we współpracy z Wydziałem Biologii UG „Poznaj pracę biologa” mającego na celu pokazanie różnych aspektów bycia biologiem.

 21.X.2014.. grupa chemików z naszego Liceum uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych przeprowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem spotkania były „Pierwiastki chemiczne i ich reakcje”. Na przykładzie wybranych pierwiastków badaliśmy właściwości poszczególnych grup pierwiastków. Stawialiśmy hipotezy, zapisywaliśmy obserwacje z przeprowadzonych przez siebie doświadczeń, formułowaliśmy wnioski. Było to kolejne ciekawe spotkanie z chemią. Dziękujemy p. dr Henrykowi Myszko za przygotowanie interesujących zajęć.  
Informacje

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

 

E-dziennik (GPE)
 

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Szkoła Podstawowa Nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne