Rekrutacja

 

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży ustalił Minister Edukacji i Nauki.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022

 

 

Rekrutacja 2021/2022

Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Banacha w Gdańsku

 

1. Oferta:

Klasa

Typ klasy

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone
do wyboru

Języki obce

IA

 

Grupa BCh
(biol-chem)

 

 

 

 

 

biologia

chemia

język angielski

 

 

matematyka

 

fizyka

 

 

język angielski kontynuacja

język niemiecki  kontynuacja

język francuski  od podstaw

język hiszpański od podstaw

w grupach zaawansowania

(drugi język obcy – do wyboru – język niemiecki
albo język francuski)

 

Grupa MG

(mat-geo)

matematyka

geografia

 

język angielski

 

fizyka

 

2. Przedmioty punktowane ze względu na wybór oddziału przez kandydata:

Klasa Ia grupa MG (mat-geo) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język angielski
 
Klasa Ia grupa BCh (biol-chem) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, max (chemia, biologia), język angielski
 
Regulamin 

Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do szkoły, wówczas zobowiązany jest potwierdzić wolę podjęcia nauki w XXIV LO poprzez dostarczenie w terminie  następujących dokumentów:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

dodatkowo:

  • kartę zdrowia,
  • kwestionariusza szkoły
  • 2 zdjęcia do legitymacji oraz zdjęcie do legitymacji w wersji elektronicznej:   rozmiar 300 x 375 pikseli, ·  plik w formacie JPG, ·  rozmiar pliku ze zdjęciem do 50 kilobajtów. (zdjęcie prosimy przesyłać na adres szkoły: sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl; zdjęcie w wersji elektronicznej posłuży do wystawienie legitymacji mobilnej)
  • Dostęp do dziennika internetowego: Oświadczenie rodzica - zgoda na przetwarzanie danych osobowych -   Formularz_rodziców.pdf

 

Przewodnik po systemie dla kandydata -  PODR_DLA KANDYDATA.pdf

Logowanie do systemu rekrutacji - TUTAJ

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/

Prezentacja -  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.pdf

 

Informacje

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

 

E-dziennik (GPE)
 

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Szkoła Podstawowa Nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne