Pierwsze spotkanie w ramach projektu Erasmus+ "The Role of Education in Protecting Children and Women in conflict” już za nami!

 

 

W dniach od 28.10. do 02.11. b.r. szkolnego odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe  zorganizowane przez koordynatora projektu Ceskoslovanska Akademie Obchodni Dr. Edvarda Benese. 

Naszą placówkę reprezentował zespół projektowyw składzie: p. Katarzyna Hilbrycht, p. Wioletta Koc i p. Agnieszka Wiśniewska.

W spotkaniu w Pradze uczestniczyli również przedstawiciele pozostałych szkół partnerskich z Włoch, Turcji oraz Rumunii. Warsztaty miały na celu wzbudzenie świadomości o fundamentalnych prawach człowieka oraz omówienie możliwości pomocy uchodźcom i imigrantom. Zajęcia były bardzo intensywne i pozwoliły wypracować plan zadań, które będą realizowane we wszystkich 6 szkołach przez najbliższe 2 lata. Mamy nadzieję, że udział w tym międzynarodowym programie będzie ciekawym doświadczeniem zarówno dla naszych uczniów jak i nauczycieli.

Kolejne spotkanie partnerów odbędzie się w Polsce w naszej szkole w maju 2019 roku. Zapraszamy do współpracy!

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"