XII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Uczniowie naszego liceum 7 czerwca 2019 roku uczestniczyli w XII Konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego zorganizowanej z okazji 70-tej rocznicy podpisania konwencji genewskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Dowodzenia
i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. W dniu 12 sierpnia 2019 roku mija siedemdziesiąta rocznica podpisania Konwencji Genewskich o Ochronie Ofiar Wojny, które nadały nowy wymiar obowiązującemu dotąd międzynarodowemu prawu humanitarnemu.

Dzięki wystąpieniu pana dr. Tomasza Lewandowskiego na temat ochrony danych osobowych pogłębiliśmy naszą wiedzę o RODO oraz
o konsekwencjach płynących z wprowadzenia tego rozporządzenia dla działań organizacji humanitarnych. Pani dr Katarzyna Badźmirowska - Masłowska z Akademii Sztuki Wojennej przedstawiła nam kulisy pracy dziennikarzy i zagadnienie bezpieczeństwa mediów w czasie współczesnych konfliktów zbrojnych. Z prelekcji pana mgr. Marcina Maliszewskiego dowiedzieliśmy się jakie są zadania obrony cywilnej oraz jak realnie wyglądają jej działania w naszym kraju. Pani dr Samanta Kowalska uświadomiła nam jak ważna jest ochrona zabytków, naszego uniwersalnego dziedzictwa kulturowego, podczas konfliktów zbrojnych. Dzięki wystąpieniu pani dr Vity Czepek poznaliśmy także szczegóły międzynarodowych  porozumień pokojowych w zakresie ochrony mniejszości narodowych.

Udział w konferencji był dla nas nie tylko możliwością poszerzenia wiedzy z zakresu różnych zagadnień związanych z prawem humanitarnym, ale także szansą wysłuchania naukowców reprezentujących nauki prawnicze i humanistyczne.

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"