Spotkanie obywatelskie

Uwaga zapaleńcy teatru!

Chętnych do działania w Kole Teatralnym kierowanym przez znanego aktora, p. Jerzego Kiszkisa, zapraszamy na spotkanie w dniu 26.04. br (piątek) o godz. 19.00 w sali 118 ZSO Nr 2.

Po zapoznaniu z kształtem, regulaminem i planami Koła na (najbliższą) przyszłość, nastąpi indywidualne „przesłuchanie”- sprawdzian predyspozycji aktorskich kandydatów.
Należy przygotować fragment (ok. 2 min.) zabawnego wierszyka, prozy, poezji dla dzieci, bądź piosenki (w języku polskim!)

Zapraszamy osoby w wieku od 12 do „X” lat (nie określamy górnej granicy wieku)

Serdecznie zachęcamy do rozwoju swojej osobowości i talentu oraz wzbogacania życia kulturalnego dzielnicy...

Ogłoszenie Rady Osiedla

Rada Osiedla Osowa
zaprasza
Mieszkańców Osowy na spotkanie

10 kwietnia 2013 r.o godz. 18.30

w Szkole Podstawowej nr 81
ul. Michała Siedleckiego 14  Gdańsk Osowa

Przewodnicząca Rady Osiedla Osowa
Maria Bank

Matura

Uwaga maturzyści!. Centralna Komisja Egzaminacyna opracowała materiały dotyczące przestrzegania zasad obowiązujących na maturze.

Plakat - TUTAJ

II Międzyszkolny Konkurs na grafikę komputerową, film i fotografię pt.: „Gdańsk – moje miasto”

Temat, kategorie

1. Tematem konkursu jest miasto Gdańsk: „Gdańsk – moje miasto”

2. Konkurs dotyczy miasta Gdańska, jego niepowtarzalnego klimatu architektury miasta oraz tego w jaki sposób młodzież postrzega Gdańsk - swoją dzielnicę, miasto, czy przejawia

poczucie dumy - "Jestem z Gdańska”.

3. Kategorie, osobno dla kategorii wiekowych: najlepsza praca wśród uczniów gimnazjum i najlepsza praca wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

a) Fotografia - fotografie mogą mieć charakter dokumentalny z użyciem środków typowych dla fotografii (światło, perspektywa, kadr itp.), plik można poddać podstawowej obróbce w programie do edycji fotografii (korekcja fotografii).

Dzień Otwarty 07.03.2013r.

Dnia 07.03.2013r. w naszym liceum odbył się dzień otwarty. Uczestniczyli w nim uczniowie z naszego gimnazjum oraz goście z innych szkół. Czekało na nich wiele atrakcji. Podstawowa  to oczywiście prezentacja o naszej szkole. Nauczyciele i uczniowie opowiadali o możliwościach jakie daje nauka tutaj oraz o planach, które mają zamiar zrealizować. Dodatkowo zostały przygotowane pokazy biologiczno-chemiczne przez uczniów pierwszej, drugiej i trzeciej klasy licealnej. Mieliśmy jeszcze specjalnych gości z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy przedstawili doświadczenia fizyczne. Wszyscy byli zadowoleni. 

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy ich do wybrania w przyszłości naszej szkoły.

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"