DZIEŃ AUSTRALIJSKO-NOWOZELANDZKI I POŻEGNANIE WOLONTARIUSZEK

6 lutego 2019 dobiegła do końca nasza australijsko-nowozelandzka przygoda z Emily i Anitą. 6 miesięcy wspólnych projektów i lekcji szybko minęło i nadszedł czas pożegnania z wolontariuszkami.  Dziękujemy dziewczynom za ciekawe prezentacje i rozmowy, podczas których mieliśmy możliwość sprawdzenia naszych umiejętności językowych w najbardziej naturalny sposób, czyli poprzez rozmowy z native speakerami.
 
Poniżej zamieszczamy kilka słów od Emily. Dziękujemy!
 

Zajęcia z biologii.

6 lutego uczniowie grup biologicznych z klasy 1A i 2 A uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Zajęcia dotyczyły następujących tematów:
- OBSERWACJA MIKROSKOPOWA SKŁADNIKÓW KOMÓRKI ROŚLINNEJ:
Zajęcia odbyły się w Katedrze Cytologii i Embriologii Roślin i zapoznaliśmy się z następującymi zagadnieniami:
•    Budowa mikroskopu i technika mikroskopowania
•    Budowa komórki roślinnej: składniki plazmatyczne i nie- plazmatyczne
•    Obserwacja poszczególnych składników komórkowych z użyciem roztworów (barwników) przyżyciowych
•    Zjawisko plazmolizy
•    Zmiany pH soku komórkowego
•    Wyspecjalizowane komórki roślinne
- WENTYLACJA PŁUCNA: MECHANIZM ODDYCHANIA

REKRUTACJA 2019/2020 – Zarządzenie nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE Nr  4 /2019

POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Jestem dumna z naszych uczniów

Dobrzy ludzie mają moc.
Mogą żyć jeszcze po śmierci w niejednym wspomnieniu,
nawet w tonach zwykłego szpinetu ...

                           Trygve Gulbranssen  „A lasy wiecznie śpiewają”

 

Jestem dumna z naszych uczniów

Wykład z fizyki na PG

22 stycznia grupa uczniów rozszerzających wiedzę z fizyki uczestniczyła w wykładach na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Poliitechniki Gdańskiej. Trudny temat "Dynamiki ruchu obrotowego" został nam fantastycznie przedstawiony - jak znalazł przed zbliżającą się maturą.

Dziękujemy

Zajęcia na wydziale chemii UG

16 stycznia uczniowie klasy I A rozszerzający chemię udali się na Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Przeprowadzali doświadczenia  przygotowane przez studentów V roku, pod kierunkiem Pani dr Małgorzaty Czaja.
Wykorzystując "technikę małej skali": badali aktywność wybranych metali i aktywność fluorowców.
Sprawdzali właściwości amfoteryczne wodorotlenku glinu oraz właściwości różnych związków miedzi i żelaza.
Otrzymywali acetylen i przeprowadzali doświadczenia potwierdzające jego nienasycony charakter.
Dziękujemy Pani dr Małgorzacie Czaja za interesujące spotkanie z chemią.
 
Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"