Terminy wywiadówek

 

ok szkolny 2019/2020

 

2 września

14-18 października - konsultacje indywidualne klas0, I-III

10 października - konsultacje IV - VIII i LO

12 grudnia - obowiązkowe

19 marca  - obowiązkowe

21 maja  - obowiązkowe

 

Terminy konsultacji nauczycieli w miesiącach, gdy nie ma wywiadówek - TUTAJ
listopad 4-8; styczeń 7-10; luty 3-7; kwiecień 2-6, czerwiec 1-5

 

 

Przydział sal na spotkaniach z Rodzicami:

wychowawcy

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

czwartek

  

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"