Egzamin maturalny

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu maturalnego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. Nr 92, poz. 1020, z późn. zm.)

 

Nowa formuła Matury od 2015 -  informacje CKE

 

Przydatne linki
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

 

TERMINY EGZAMINU MATURALNEGO  2018

4maja 9:00 (piątek) – język polski PP

4 maja 14:00 (piątek) – język polski PR

 

7maja 9:00 (poniedziałek)– matematyka PP

8maja 9:00 (wtorek) – język angielski PP

8maja 14:00 (wtorek) – język angielski PR

9maja 9:00 (środa) – matematyka PR

10maja 9:00 (czwartek) – biologia PR

11maja 9:00 (piątek) – wiedza o społeczeństwie PR

11maja 14:00 (piątek) – informatyka PR

 

14maja 9:00 (poniedziałek) – fizyka i astronomia PR

14maja 14:00 (poniedziałek) – geografia PR

15maja 9:00 (wtorek) – język niemiecki PP

15maja 14:00 (wtorek) – język niemiecki PR

16 maja 9:00 (środa)chemia PR

16maja 14:00 (środa) – historia PR

18maja 9:00 (piątek) – język francuski PP

18maja 14:00 (piątek) – język francuski PR

 

 

 

Egzaminy ustne (według harmonogramu)

10maja – język angielski

11 maja – język angielski , język polski

14maja – język angielski

15maja – język polski

17maja – język angielski, język francuski, język polski

18maja – język niemiecki, język polski

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"